Långsiktighet skapar goda relationer

Bogfelts har mer än 30-års erfarenhet när det gäller offentlig belysning.

VÅRT ERBJUDANDE

om oss

Bogfelts

Vi arbetar långsiktigt och skapar goda relationer. Vi är en pålitlig aktör med god ekonomisk ställning. Bogfelts har erfarenhet som sträcker sig tillbaka till 1989 när det gäller offentlig belysning. Bolaget har vuxit sig större med åren och har idag resurser att erbjuda våra kunder en totallösning. Vi på Bogfelts ska vara ett serviceinriktat företag som alltid har kundens mervärde i fokus. Vi på Bogfelts skall ständigt utveckla vår personal och dess kompetens för att möta framtidens utveckling inom belysningstekniken.Kvalitetsstämpel