Belysningstjänster

belysningtjanster2Vi erbjuder våra kunder en mer bekymmersfri tillvaro. Bogfelts skapar en tryggare miljö och minskade driftkostnader.

Vår erfarna personal utför en besiktning av er anläggning för att upprätta en underhållsplan där elsäkerheten är a och o. Vi tar ett fullt anläggningsansvar där vi utför seriebyten, jour och armaturbyten. Därefter skräddarsyr vi en drift och underhållsplan efter kundens behov.