Belysningsprodukter

Offentlig information om personsäkerhet, ekonomi och ansvar

Enligt svagströmsföreskrifterna måste en belysningsanläggning underhållas så den garanterar personsäkerhet.

Bogfelts har lång erfarenhet och utbildade medarbetare för att du som kund får en kostnadseffektiv och tillförlitlig anläggning.

belysingstjansterligg

belysningsprodukterliggande