Samhällsansvar

ansvarBogfelts skall verka för ett hållbart samhälle genom att:

  • Vår personal har kunskap för att hantera miljöfrågorna i verksamheten och följa gällande miljölagstiftning för sitt verksamhetsområde.
  • Våra kunder erbjuds energieffektiva och miljövänliga lösningar och service inom våra avtal och entreprenader så vi upplevs som affärsmässiga, engagerade och kompetenta samt att vi står för kvalitet och omtanke i allt vi gör.

Nöjda Kunder

För oss är kvalitet grunden för nöjda kunder.

Utbildade Medarbetare

Våra medarbetare skall hålla en hög kunskapsnivå om våran versamhet. Det säkerställer vi genom att hålla en hög utbildningsnivå.